محصولات ما
صفحه اصلی > خانگی > خدمات > مروری بر مراحل تصفیه آب بریتا
BRITA Iran
 
BRITA filtration at a glance

مروری بر مراحل تصفیه آب بریتا

علت مزه بهتر چای ، قهوه و نوشیدنیها با آب تصفیه شده چیست؟
آب حلالی طبیعی و عنصری عالیست که به بهبودی مزه و بوی چای و قهوه کمک شایانی می نماید و مقدار رسوبات ، فلزات سنگینی موقتی در آب به وجود بوی نامطبوع کمک می کند برای مثال در قهوه و چای اینطور است
هرچه نسبت به رسوب را در آب بالا باشد ، قابلیت حلالیت کمتر می شود . وقتی رسوب در آب آشامیدنی کمتر باشد بوی چای و قهوه بهتر است . در مورد غذای پختنی هم این مسئله صادق است.

یلتر مکسترا چگونه کار می کند؟
این فیلتر (مکسترا) بر اساس فعالیت ترکیبی رزین و کربن فعال عمل می کند. روند تصفیه آب بر اساس 4 مرحله انجام می شود:

مرحله 1 : تصفیه قوی قبل از تصفیه اصلی
آب از یک فیلتر شبکه ای بسیار ظریف عبور می کند.

مرحله 2: تصفیه از طریق تبادل یونی :
در این مرحله رزین با تبادل یونی از مقدار رسوبات کربنی کاسته همچنین از مقدار آلومینیوم و فلزات سنگین مشخص مانند (سرب و مس) را هم کاهش می دهد.

مرحله 3: تصفیه از طریق کربن فعال :
کربن فعال شده به طور قابل ملاحظه ای موادی را که بر بو و مزه اثر دارند مانند (کلراین و ناخالصی های مواد آلی دار و سایر مواد سمی) کاهش می دهد.

مرحله 4: تصفیه قوی در پایان مراحل :
یک فیلتر شبکه ای ظریف، ذرات معلق ریز را می گیرد.

کربن کلراین مواد سمی نا آلودگیهای ارگانیک را جذب کرده و مزه را بهبود بخشیده و بوی ناخوش را حذف و بر بی رنگی آب اثر می گذارد. کربن علاوه بر موارد فوق مجهز به یک مانع جهت جلوگیری از رشد باکتری هاست. رزین با تبادل یونی خود سختی آب را به طور موقت می گیرد چه در غیر اینصورت رسوب تشکیل می گردد. کربن همچنین باعث کاهش شدید سطح فلزات (الومینیوم مس و سرب) می گردد.

چه چیزی فیلتر می شود؟
کربن کلراین مواد سمی نا آلودگیهای ارگانیک را جذب کرده و مزه را بهبود بخشیده و بوی ناخوش را حذف و بر بی رنگی آب اثر می گذارد. کربن علاوه بر موارد فوق مجهز به یک مانع جهت جلوگیری از رشد باکتری هاست. رزین با تبادل یونی خود سختی آب را به طور موقت می گیرد چه در غیر اینصورت رسوب تشکیل می گردد. کربن همچنین باعث کاهش شدید سطح فلزات (الومینیوم مس و سرب) می گردد.

مدت تصفیه چقدر است ؟
مرحله تصفیه با توجه به انجام چهار مرحله تصفیه، حدود یک دقیقه به طول می انجامد.

به طور معمول چه وقت می بایستی فیلتر مکسترا را تعویض نمایم؟
کیفیت آب به طور قابل ملاحظه از نظر مکانی متفاوت است حتی در یک مکان خاص روزبروز می تواند متغیر باشد که این خود اثر زیادی بر عمر فیلتر خواهد داشت. جهت ا طمینان از عملکرد خب پارچ بریتا مجهز به فیلتر ، پیشنهاد ما این است که فیلتر را به طور منظم (حداقل هر چهار هفته یکبار) تعویض نمائید. فیلتر های پارچهای بریتا مجهز به یک حافظه الکترونیکی و یا تقویم هستند که زمان درست تعویض فیلتر را خاطر نشان می کنند.

   
شرکت بریتا یک

شرکت بریتا یک

شرکت بریتا یک تجارت خانوادگی پیشرفته... اطلاعات بیشتر

 
جستجو
 وب سایت  محصولات
ارتباط با بریتا

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
D-65232 Taunusstein
Headquarters-contact

 
 
 
© 2005-2014 کپی از شرکت بریتا